Over circulaire economie

Decorum laatste tweets

 

Over circulaire economie

Uw kantoor opnieuw inrichten of uitbreiden met meubilair waar u niet de bezitter van bent, maar de gebruiker van wordt.

Onze visie op duurzaamheid is geïnspireerd door het Model ‘circulaire economie van de Ellen MacArthur Foundation. ’Gericht op het zo optimaal mogelijk benutten van bestaande grondstoffen!

Met het oog op de toekomst en de groei van de afvalbergen in Europa, heeft Decorum de doelstelling om maatschappelijk verantwoord en duurzaam te ondernemen. In de gehele bedrijfsvoering wordt rekening gehouden met het effect van de activiteiten op het milieu! Middels een circulair interieurconcept draagt Decorum actief bij aan de oplossing voor afvalproblematiek, grondstoffenschaarste en waardevernietiging.

Wel de lusten, niet de lasten: 'Don’t own, enjoy!'

Met de verhuur van meubilair keren wij de wegwerpmaatschappij de rug toe. En praktiseren wij de gedachten, dat u niet langer de bezitter bent, maar de gebruiker wordt van kantoormeubilair. U schaft geen werkplekken aan, maar u betaalt voor de periode dat u er gebruik van maakt. 'Don’t own, enjoy!'

Bezit schept verantwoordelijkheid dus wanneer een bedrijf geen gebruik meer wenst te maken van deze werkplekken, gaan ze terug naar Decorum en neemt Decorum de verantwoordelijkheid voor het geleverde product of dienst door het verlengen van de levensduur. Door het revitaliseren en het hermodelleren van meubilair geven wij ze na het einde van gebruik nog een tweede en zelfs een derde levenscyclus. Wanneer het meubilair echt niet meer te gebruiken is, wordt het op milieuverantwoordelijke wijze verwerkt. Zo worden bijvoorbeeld de onderstellen van bureaustoelen en tafels gedemonteerd en als oud ijzer verwerkt. Voor dit gescheiden verwerken van afval is Decorum gecertificeerd.

Waarde geven aan (bestaande) kantoormeubelen

Duurzaamheid komt terug in de wijze hoe onze kantoormeubelen worden geproduceerd en hergebruikt. Met het grootste respect voor het vakmanschap, materiaal en oneindige levenscyclus. Zodra wij meubilair kopen bij leveranciers of producenten, kijken wij al verder. De waarde die het product of het materiaal heeft, laten wij niet verloren gaan. Zo kopen wij ook gebruikt meubilair op, wat vaak onderhevig is aan slijtage of duidelijke gebruikssporen heeft. In eigen beheer herstellen wij deze producten naar de meest optimale tweedehands staat, waarbij de goede onderdelen worden hergebruikt en onbruikbare delen worden verwerkt en vervangen. Naast het beïnvloeden van de levenscyclus, neemt recycling een belangrijke plaats in onze processen in. Volgens de richtlijnen van Stichting Kantoormeubelrecycling worden meubelen en onderdelen verwerkt om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen.